messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารพร้อมจัดหาน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม พร้อมจัดหาเครื่องประดับ สำหรับนางรำ ตามโครงการร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน ตามโครงการร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องวงจรปิด CCTV ภายในที่ทำการ อบต.แคนเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องวงจรปิด CCTV ภายในที่ทำการ อบต.แคนเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาบริการรถไถเพื่อใช้ในการปรับเกลี่ย/เกรดถนนและขนยางมะตอยสำเร็จรูป สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์เก็บขนขยะ ทะเบียน ผษ 10 ขก หมายเลขครุภัณฑ์ 011/62/0001 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์เก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน ผษ 10 ขอนแก่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ผจ 6664 ขอนแก่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว 8621 ขอนแก่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อโต๊ะประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาเครื่องจักรขนย้านหินคลุก ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านแคนเหนือ - บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาเครื่องจักรขุดร่องระบายน้ำ บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 (คุ้มสามแยกบ้านไท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลของระบบประปา ของ อบต.แคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 สายทางข้างรั้วโรงเรียนโคกโกโคกกลางไปบ้านนายสมควร สมีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงแนวเขตตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างเหมาจัดหารถตู้ปรับอากาศ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดหารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลพร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลพร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำและสี ชนิด Network สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลพร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 สายทางข้างรั้วโรงเรียนโคกโกโคกกลางไปบ้านนายสมควร สมีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรสายทางบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 ไปโสกดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างเหมาจัดหารถโดยสาร จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ Khonkaen zoo สวนสัตว์ แสนสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
251 - 300 (ทั้งหมด 585 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12