messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว 8621 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed จ้างโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (การพัฒนาองค์กร Organization Development OD ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว 8621 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าม่านภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าม่านภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจกห้องทำงานอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88028 สายทางบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ไปโคกป่าติ้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 219
rss_feed จ้างจ้างเครื่องจักรเพื่อดำเนินการขนย้ายหินคลุกพร้อมปรับเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา Didecyl dimethyl ammonium bromide 10% w/w อบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ชุดหมึกเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX Docuprint P235d) สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ลานกีฬาสนามฟุตซอล บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 กว้าง 24.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร สูง 4.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวงสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของท้องถิ่น ก่อสร้างเลนปั่นจักรยาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ลานสุขภาพ กว้าง 17.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 275
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 233
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 210
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้เก็บเอกสาร แบบตู้เหล็ก 2 บาน ) จำนวน 2 หลัง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 237
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 257
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 237
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด อบต.ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 235
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครืองพิมพ์) สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 235
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 (โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 243
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด อบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 237
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สำนักปลัด อบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 235
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินทางการเกษตร สายทางนานางทิพวรรณ ล้วนวิเศษ - นานางบุปผา สุดชาดี บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 85 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed วัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 13 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed ซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด พร้อมเข็มเจาะแบบปากกา ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 215
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาด ตามโครงการจิตอาสา ทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
301 - 350 (ทั้งหมด 440 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9