messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาเครื่องจักรขนย้านหินคลุก ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านแคนเหนือ - บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาเครื่องจักรขุดร่องระบายน้ำ บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 (คุ้มสามแยกบ้านไท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลของระบบประปา ของ อบต.แคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงแนวเขตตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาจัดหารถตู้ปรับอากาศ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดหารถตู้ปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลพร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลพร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำและสี ชนิด Network สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผลพร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 สายทางข้างรั้วโรงเรียนโคกโกโคกกลางไปบ้านนายสมควร สมีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรสายทางบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 ไปโสกดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาจัดหารถโดยสาร จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ Khonkaen zoo สวนสัตว์ แสนสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นท์เตอร์ หมายเลขครุภัฑณ์ 478/61/0027 สำนักปลัด อบต.ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร สายทางบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 เลียบลำห้วยขามปูน(บริเวณที่นานายบุญหนา ค้ำชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร สายทางบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 เลียบลำห้วยขามปูน(บริเวณที่นานายบุญหนา ค้ำชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 90 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างเหมาบริการในการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างเหมาบริการในการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยหมวกนิรภัยเด็ก ตามโครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 825 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายและตัดตั้งป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการจัดการขยะอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างเหมาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินทางการเกษตรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนตคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 สายทางบ้านลิ้นฟ้า - โนนสวรรค์ (บริเวณที่ดินนายสมพร คำแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อวัสดุในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว 8621 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ผจ 6664 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
201 - 250 (ทั้งหมด 431 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9