messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ข้างวัดศรีสง่าไปบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88028 สายทางบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร สายทางข้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ไปลำห้วยปะครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงวัสดุหินคลุก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อเครื่องสังฆทาน จำนวน 38 ชุด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาจัดทำเสลี่ยงต้นเทียนพรรษา จำนวน 1 ต้น ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.แคนเหนือ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาประกอบชุดอาหารว่างพร้อมจัดหาเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 และบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูแหล่งน้ำสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาบริการปรับปรุงรางน้ำฝน(อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อชุดหมึกคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กท 3201 ขอนแก่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน ผจ 6664 ขอนแก่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการ อบต.พบประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 8 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุในการป้องกันโรคพิษสุขบ้า ตามโครงการอบรม รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรม รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88019 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาจัดหาบั้งไฟบวงสรวง จำนวน 2 อัน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค จำนวน 7 รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาจัดทำสายสะพายพร้อมจัดหาช่อดอกไม้พลาสติก โบว์ติดหน้าอก สำหรับใช้ในการประกวดธิดาบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิดให้พร้อมสำหรับการจัดงานและทำความสะอาดเก็บกวาดสถานที่ให้เรียบร้อยเมื่องานแล้วเสร็จ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม เช่าชุด พร้อมจัดหาเครื่องประดับ สำหรับนางรำ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาจัดหาเครื่องบวงสรวงและจัดหาอาหารถวายพระ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาจัดหาวงดนตรี พร้อมเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มในงานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาจัดทำวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล)พร้อมเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำนักปลัด อบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล) และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 รายการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
101 - 150 (ทั้งหมด 431 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9