องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ยืดสุขก่อนรับเบี๊ย ประจำปี 2563
รายละเอียด : วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ ได้ออกพบปะพี่น้องชาวตำบลแคนเหนือ และชี้แจงข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2563 ครบทั้ง 9 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin