องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการสายใจห่วงใยโควิด โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการสายใจห่วงใยโควิด โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยมีรองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ), ผอ.รพสต., ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
ผู้โพส : admin