องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
image กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 2/2567 [8 พฤศจิกายน 2566]
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 1/2567 [26 ตุลาคม 2566]
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2566 [5 ตุลาคม 2566]
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [28 กันยายน 2566]
โครงการ"พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุน LTC องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [27 กันยายน 2566]
โครงการบรมเชิงปฎิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 [20 กันยายน 2566]
โครงการรณรงค์การขับขี่มั่นใจสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100% ประจำปี 2566 [13 กันยายน 2566]
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566 [13 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมรักการอ่านเพื่อพัฒนา เด็กปฐมวัย "สวัสดิการหนังสือ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย" [7 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2566 [30 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 40 รายการ)