องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : องค์การบริการส่วนตำบลแคนเหนือ โดยจ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ นายกอบต.แคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ รพ.สต.แคนเหนือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ และทีม อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น. ณ ห้องประชุม อบต.แคนเหนือ โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน และบุคลากรทางการแพทย์
ผู้โพส : admin