องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการประจำปี 2565"
รายละเอียด : วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร. รองปลัด (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.แคนเหนือ) พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ สมาชิกส.อบต.แคนเหนือ ผอ.รพ.สต.แคนเหนือ (นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา) ทีมวิทยากร จาก รพ.สต.แคนเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีม อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน ร่วมดำเนินงานตามโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการประจำปี 2565" บนแนวคิด ชุมชนปลอดภัยสุขใจ ห่างไกลโควิด-19 และในการนี้...ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ทำพิธีรดน้ำขอพร/มอบของไหว้เพื่อขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแคนเหนือทั้ง 9 หมู่บ้าน การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้โพส : admin