องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 - 2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 และ บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5)
รายละเอียด : วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.(รักษาราชการแทน ปลัด อบต.) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงาน อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 - 2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมี สมาชิกสภา อบต./ผู้ใหญ่บ้าน /อสม. /ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลากลางบ้านห้วยชัน และบ้านเหล่าหลวง
ผู้โพส : admin