องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ และจิตอาสาตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ทั้ง 8 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin