องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมประจำทุกวันพุธตามนโยบายผู้บริหารฯ (ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริหารของสถานที่แยกกักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019)
รายละเอียด : วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) พร้อมด้วย​นายเชิดศักดิ์​ ปรุงคำมา​ ผู้อำนวยการ​ รพสต.แคนเหนือ​ ได้ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน​และการให้บริการ​ของสถานที่แยกกักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่อบต.แคนเหนือได้ดำเนินการจัดตั้งเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าใจในขั้นตอนและการดำเนินงานอย่างรัดกุมตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด​ และให้ความรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ผู้โพส : admin