องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ปลัด อบต.,รองปลัด อบต.,ผู้อำนวยการกอง,สมาชิกสภาท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ,ผู้นำชุมชน,อุบาสก อุบาสิกา และคณะครู ศพด. อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ปี 2565 ณ วัดสว่างจูมทอง บ้านหนองเจ้าเมือง ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ผู้โพส : admin