องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน ปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ผอ.รพสต. แคนเหนือและทีมอสม. ทั้ง9 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ได้รับมอบชุด PPE จาก กศน.ตำบลแคนเหนือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin