องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในการนี้ ได้รับเกียรติ จาก "นายประจักร์ ไชยกิจ" นายอำเภอบ้านไผ่ "นายธีระชัย แสนภูวา" ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ และ"นางศริญญา วิถีเทพ" ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วม ณ โคกหนองนาโมเดล พ่อรองทองใบ-แม่ละออง กุลวงษ์ ม.9 บ้านโคกกลาง
ผู้โพส : admin