องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ม.1 - ม.9
รายละเอียด : วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และจิตอาสา เข้าร่วม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ม.1 - ม.9 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ผู้โพส : admin