องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. แคนเหนือ (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) หัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการนี้ ได้รับเกียรติ จากนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ​ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin