องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และประกาศ/คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหน่วยเลือกตั้งทั้ง 9 เขตเลือกตั้งภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin