องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย "นายวิฑูรย์ แนวคำดี" ประธาน กกต. อบต.แคนเหนือ และ "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" ผอ.กกต.อบต.แคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และอสม.แต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการนี้ ได้รับเกียรติ จากนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร