องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 - 2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 4 บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 และบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9)
รายละเอียด : วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ผู้โพส : admin