องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 269
folder ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
photo ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo การให้บริการแอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก "Smart Vote"
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ชุดความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง คู่มือประชาชน คู่มือสื่อมวลชน และคู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo การให้บริการแอปพลิเคชั่น "ตาสับปะรด"
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
photo การให้บริการศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo สรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาฯ จำนวน 22 ราย และนายก อบต. จำนวน 3 ราย
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/1 , ผ.ถ.4/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (ผ.ถ.1/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (ส.ถ.1/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร