องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file การขออนุญาตใช้เครื่องเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file การขออนุญาตใช้เครื่องเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3