messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1