messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลแคนเหนือ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและชุมชน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1