messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.แคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1